Lumimuutos

15/08/2022

Metsäpeuran ennallistamisalueita lisätään, kirja 2023

Metsäpeura katosi Suomen luonnosta 1900-luvun alkupuolella, Ilomantsissa viimeinen härkä ammuttiin 1918. 1960-luvulla Venäjän Karjalasta palasi kanta, joka on elpynyt sekä Kuhmon suunnalla, että lännemmässä. Elpyvä maisema-ohjelma käynnistää omalta osaltaan toimia, joilla turvataan metsäpeuran tulevaisuutta ja lisätään tietoisuutta metsiemme jylhästä petrasta.


Tarkemmin todettuna

- Soinissa sijaitseva Matosuo tukee laidunalueita ja ennallistamistoimet Metsähallituksen kanssa lähivuosina laajentavat aluetta
- Ähtärissä ohjelman alueet, kuten Oravasuo, kytkeytyvät Maaherransuon Natura 2000-alueeseen ja omalta osaltaan tukevat yli 400 hehtaarin ekologista käytävää
- Kuhmossa koko Naamanjoki on saatu toimien piiriin, samoin Horneankosken suo-, ja metsäala
- Jo olemassaoleva Muhoksen Kivisuon 650 hehtaarin kokonaisuus, joka on peuraalueen pohjoisreunalla laajenee tänään 760 hehtaarin kokonaisuuteen.

Tämän lisäksi palkittu luontokuvaaja Antti Leinonen julkaisee OSK Lumimuutoksen kanssa uuden Metsäpeura-kirjan 2023 keväällä.

Lumimuutos

11/07/2022

Abloy turvaa ennallistamiskeskusta

Abloy jatkaa yhteistyötä Lumimuutoksen kanssa toteuttamalla uuden ennallistamiskeskuksen turvallisuusratkaisut.


ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan avoimempaa maailmaa.

Lumimuutos

13/06/2022

Pro Onkamojärvet ry ja Lumimuutos ovat sopineet ennallistamisvastuun jatkosta

Vuosikokouksessaan 11.6.2022 Pro Onkamojärvet ry päätti seuraavista askeleista. Yhdistys ja OSK Lumimuutos ovat sopineet keskenään, että Lumimuutos aloittaa vuoden 2023 alusta, ja osittain sitä ennen suunnittelussa, Onkamoiden ennallistamis- ja kunnostustoimijana. Pro Onkamojärvet ry jatkaa käynnissä olevia toimia vuoden loppuun.


Pohjois-Karjalassa sijaitsevia Onkamojärviä on kunnostettu vuodesta 2009 lähtien. Vuosina 2009-2013 Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry ja vuodesta 2013 lähtien kunnostuksia varten perustettu Pro Onkamojärvet ry.

Kyseessä on Suomenkin mittapuulla merkittävä koko valuma-alueen ja muiden järven ennallistamistoimien kokonaisuus. Yhdistysten toimien koordinaattorina on koko ajan ollut Tuovi Vaaranta.

Lumimuutos pyrkii ylläpitämään ja edistämään Onkamoiden ennallistamistuloksia, toteuttamaan uusia toimia sekä esittelemään saavutuksia tulevina vuosina. Kyseessä on merkittävä vesistö ja sen valuma-alue tulee laajentamaan ennallistamisohjelman kokonaisalaa yli 50,000 hehtaariin.

Lumimuutos

23/05/2022

Suomen ensimmäinen ennallistamiskeskus perustettu

Tohmajärven kunta on tänään myynyt OSK Lumimuutokselle Tietäväisen koulun. Koulu on rakennettu 1971. Siitä tulee osuuskunnan pääpaikka ja samalla Suomen ensimmäinen ennallistamiskeskus.


Asematiellä sijaitseva entinen lukio oli oppilaskäytössä vielä 2019. Lumimuutos keskittää kalanjalostuksensa, kalustonsa, näyttelyt ja toimitilat Asematiellä sijaitsevalle kiinteistölle.

1,2 hehtaarin tontilla sijaitseva kokonaisuus pitää sisällään myös 160 hengen auditorion. Se tarjoaa mahdollisuuksia konferenssien ja koulutuksien toteuttamiseen. Tulevaisuudessa kohteelle saadaan näyttelyitä osuuskunnan toiminnasta ja ennallistamistoimista.

Lumimuutos

03/05/2022

Kuivasjärvelle iso ennallistusrahoitus 2022

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt avustusta 25 850,00 euroa valtion talousarvion momenteilta 421351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).


Marraskuussa 2021 Pro Kuivasjärvi ry: n hallitus päätti pyrkiä hakemaan vesiensuojeluhanketta vuodelle 2022, jossa käynnistettäisiin akuuteimmat pohjoisten valuma-alueiden ennallistamiset, vaikka on selvää, että ongelmien kokoluokan vuoksi kaikkea ei saada vuodessa kuntoon. Hanke puuttuu kuitenkin akuuteimpiin (kiintoaines)ongelmiin ja aloittaa ennallistamisen.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 47 000,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat: vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät toimenpiteet Kuivasjärven pohjoisilla valuma-alueilla.

Omarahoitusosuus tulee Elpyvä maisema-ennallistamisohjelmasta.

Lumimuutos

01/04/2022

Laaja kansainvälinen uutisartikkeli ennallistamisohjelmasta

Mongabay-uutispalvelu on julkaissut kattavan ja laadukkaan reportaasin Elpyvä maisema-ennallistamisohjelmasta. Se käsittelee erityisesti Jukajoen ja Näätämöjoen valuma-alueiden ennallistamista. Linkki alla.


https://news.mongabay.com/2022/03/traditional-knowledge-guides-protection-of-planetary-health-in-finland/

Lumimuutos

27/03/2022

Kaksi vanhan metsän kohdetta käynnistää kevään

Yhteensä noin 50 hehtaaria vanhoja metsiä on saatu mukaan ennallistamisohjelmaan - Jaakonvaara Lieksasta ja Partakon ala Inarista.


Lieksan Jaakonvaaran vanha metsä sijaitsee Lieksassa, Jaakonvaaran kylällä. Se on noin 15 hehtaarin vanhan metsän alue. Tilalla sijaitsee myös 1924 rakennettu karjalainen hirsitalo sekä 1987 rakennettu pyöröhirsi-saunarakennus. Vaaraluonnon ja vanhan metsän takia Jaakonvaara on erityisen arvokas metsäluonnon kohde.

Inarissa saamelaisten kotiseutualueella puolestaan Partakon ennallistamisalue on kokonaisuudessaan 26 hehtaaria. Se on inarinsaamelaisten kotiseutualueella. Alueella on pääosin luonnontilaisia metsäalueita pieni järvi. Kohde sijaitsee Inarin pohjoiskulmalla, Siuttajoen valuma-alueella. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja.

Kohteet ovat erittäin tärkeitä myös ympäröivälle luonnolle, koska ne ovat vanhan metsän ydinalueita ja ylläpitävät luontoarvoja.

Lumimuutos

07/03/2022

Linnunsuon koko monimuotoisuus dokumentoitu

Linnunsuon koko monimuotoisuus on nyt dokumentoitu. Kokonaisuudessaan alueella on havaittu yli 240 lajia. Allaolevasta linkistä voi tutustua aiheen raporttiin.


http://www.lumi.fi/sivut/wp-content/uploads/2022/03/Biodiversity-in-Linnunsuo-area.pdf

SnowChange

24/01/2022

Suomussalmelle ensimmäiset ennallistamisalat

Suomussalmelle on lisätty kaksi yhteensä n. 75 hehtaarin ennallistamisalaa. Molemmat ovat merkityksellisiä myös laajemmin, koska kytkeytyvät isoihin Natura 2000-alueisiin.


Näätimäisjoen ennallistamisala on n. 34 hehtaarin ekologinen käytävä, jokivarsi ja vanhan metsän alue Suomussalmella. Palstalla on vanhan metsän kuvioita, nuorta metsää ja ehjää suota sekä joen varsi.

Näätimäisjoen kokonaisuus on yhteydessä Huuhkajanlehto (FI1200714) -natura-alueeseen, jonka suuruus on n. 392 hehtaaria.

Valkolan ennallistamisala, 42,3 hehtaaria, on jokiluonnon, runsaslahopuisten metsien, soiden ja nuorten metsien kokonaisuus Suomussalmella. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Majavan aiheuttamat luontaiset tulva-altaat, runsas lahopuusto ja suora yhteenkytkeytyminen Riuskanselkonen (FI1200735) Natura 2000- alueen kanssa, jonka koko on 4226 hehtaaria, lisää kohteen arvoa.

SnowChange

17/01/2022

1139 hehtaaria uusia suojelualueita Elpyvä maisema -ohjelmaan

Tänään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat sopineet yhteensä 1139 hehtaarin kokonaisuudesta, jolla suojellaan ohjelmassa mukana olevia metsiä, soita ja kriittisen tärkeitä elinympäristöjä.


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat sopineet, että Elpyvä maisema -ohjelman omistamia soita, metsiä ja elinympäristöjä suojellaan pysyvästi. Yhteensä kokonaisuudessaan kyseessä on 1139 hehtaarin kokonaisuus (mukana Kivisuon kokonaisrauhoitus). Tarkemmin todeten kohteet ovat

1. Kallansuo, Pudasjärvi (130 ha)
2. Pitämisuo, Pudasjärvi (77 ha)
3. Onkineva, Kärsämäki (250 ha)
4. Kivisuo extension, Muhos (kokonaisuudessaan 682 ha)

OSK Lumimuutos jatkaa alueiden omistajana. Luonnonsuojelualueille kohdistetaan edelleen ennallistamistoimia sekä niillä säilyy oikeus metsästää, jokamiehen oikeudet.

Arkisto
Tuoreimmat uutiset