Snowchange

9/16/2021

Kaksi aapasuota mukaan Itä-Lapista

Kouteloaapa ja Hanhiaapa tukevat toimia Itä-Lapissa.

Kouteloaapa on 42 hehtaarin aapasuo ja vanhan metsän kaistale, joka tukee lähellä olevaa Natura-aluetta. Aavalla on roolinsa kahlaajalintujen pesimäympäristönä.

Hanhiaapa puolestaan sijaitsee Kemijärvellä, kuntakeskuksesta koilliseen n. 20 kilometriä. Kohteella on yli 10 hehtaarin vanha metsä, sekä aapasuota. Kohde on luonteeltaan erittäin monipuolinen ja sisältää useita luonnonelinympäristöjä. Palokärki pesii alueella.

Sekä Kouteloaapa että Hanhiaapa ovat tärkeitä myös paikalliselle porotaloudelle.

Snowchange

9/8/2021

Lietojan ekologinen käytävä

Lietojan ekologinen käytävä on 10 hehtaarin kokonaisuus Koitajoen valuma-alueella.

Lietojan ekologinen käytävä on yhdistelmä vanhoja metsiä, luontaisia kosteikoita, Lietojan vartta ja suoluontoa. Se on merkittävä seutukunnallisesti, yhteensä 10 ha.

Snowchange

8/24/2021

Kaksi upeaa pohjoista suota mukaan ennallistamisohjelmaan

Vitsasuo Kivijoella ja Kallansuo Pudasjärvellä liittyivät tänään ennallistamisohjelmaan, yhteensä uusia alueita saatiin mukaan n. 160 hehtaaria.

Vitsasuo Kivijoella Iissä on n. 30 hehtaarin avosuo, joka tukee lähellä olevaa Oijärven natura-aluetta, sekä ennallistamisohjelman muita kohteita Kivijoella, Makkaralatva-aapaa ja Leväsuota.

Kallansuo on ollut pitkään turvetuotantosuunnitelmissa, mutta nyt tämä 130 hehtaarin suo saatiin ennallistamisohjelmaan Pudasjärvellä. Se sijaitsee Kiiminkijoen valuma-alueella ja tukee samalla Natura 2000- ohjelman Kiiminki -kohteen tavoitteita, 10883 hehtaaria.

Snowchange

8/23/2021

Metsäpaloalue ja boreaalinen saari mukaan ohjelmaan

Luontainen metsäpaloalue ja Kermajärven saari mukaan ohjelmaan

N. kuuden hehtaarin luontainen, harvinainen luonnonmetsäpaloala saatiin ohjelmaan elokuussa 2021. Se tukee uhanalaisten palolajien selviytymistä ja on myös tärkeä metsäpaloista riippuvien lajien turvasatama.

Näkkisaari Kermajärvellä on 7,2 hehtaarin luonnonmetsäinen saari, joka kehittyy kohti vanhan metsän kokonaisuutta. Jo nyt saarella on paljon kuvioita vanhaa metsää. Näkkisaaren saaminen ennallistamisohjelmaan tukee samalla EU Natura 2000 -ohjelman Kermajärven, 6154 hehtaaria, tavoitteita.

Linkki:

https://www.youtube.com/watch?v=oYC2QO8a9Co

Snowchange

8/11/2021

Kaksi uutta metsäkohdetta lisätty ohjelmaan

Kaksi uutta metsäkohdetta, yhteensä n. 28 hehtaaria, Haapajärveltä ja Kärsämäeltä, liitettiin heinä-elokuussa ohjelmaan.

Haapajärvellä Kotalahden metsä ja suo, sekä 8,7 hehtaarin luonnon nuori metsä Kärsämäeltä liitettiin ohjelmaan. Kohteet löytyvät kartalta.

Snowchange

8/11/2021

Englannin kanava 4 raportoi ennallistamisalueilta

Englantilainen TV-kanava 4 raportoi sekä Selkieltä, että Saamelaisalueelta.

Englanninkielinen raportti on katsottavissa allaolevasta linkistä

Linkki:

https://www.youtube.com/watch?v=oYC2QO8a9Co

Snowchange

7/13/2021

RRATA: KORJAUS LUONTOPANEELIN RAPORTTIIN

Tänään julkaistiin Suomen Luontopaneelin arvio soiden ennallistamisesta, jossa mainitaan OSK Lumimuutoksen Landscape Rewilding -ohjelma. Siinä on virheitä. Korjaus alla.

Raportti toteaa: ”Sekä Hiilipörssi että erityisesti Lumimuutos ovat taloudellisesti mitattuna jo miljoonaluokan toimijoita. Hiilipörssin rahoitus perustuu pitkälti yksityisten kompensaatio- palveluiden ostoihin, ja Lumimuutos on saanut huomattavaa rahoitusta esimerkiksi Euroopan investointi- pankilta (EIB) Euroopan-laajuisen Rewilding Europe -järjestön kautta. Lisäksi Lumimuutoksen ennallistamis- töitä ovat kompensaatiomielessä rahoittaneet yhtiöt ja säätiöt kuten Finnair Oyj, Koneen säätiö ja Nesslingin säätiö (tiedot haettu Lumimuutos-osuuskunnan verkkosivuilta).”

Raportin tiedoista poiketen haluamme todeta, että:

OSK Lumimuutos luotsaa luonnonsuojelu- ja ennallistamisohjelmaa Landscape Rewilding. Ohjelma luonnonsuojelee ja ennallistaa metsiä, soita, jokia, järviä ja kosteikkoja. Saamme toimintaamme lahjoituksia ja apurahoja sääntöjemme mukaan, mutta emme tarjoa minkäänlaisia kompensaatio- tai hiilikrediittipalveluita tukijoille, yrityksille tai ohjelman kautta. Olemme täysin voittoatavoittelematon ja toiminnan periaatteet ovat ennallistaminen, luonnonsuojelu ja paikallisyhteisöiden tukeminen. Toimistamme saa lisätietoja ottamalla yhteyttä.

Linkki:

http://www.lumi.fi/2021/07/errata-korjaus-luontopaneelin-raporttiin/

Snowchange

7/9/2021

Lumimuutos

5/27/2021

Kevät toi runsaasti alueita mukaan ohjelmaan

Yli 220 hehtaaria uusia kohteita lisättiin ohjelmaan Kemijärveltä Pirkanmaalle.

Toukokuussa 2021 lisättiin yli 220 hehtaaria kohteita, mukaan lukien seuraavat ennallistamisalat:

- Paanakan metsät Kivisuon vieressä laajentavat Kivisuon kokonaisuutta 40 hehtaaria
- Korteaapa Kemijärvellä on arktinen suo, joka on säilyttänyt aapaluonnon ominaispiirteitä.
- Matosuo, 36 ha, Soinissa, tukee metsäpeuran elpymistä
- Louhineva, 90 ha, on Kuivasjärven valuma-alueen suurin ehjä neva. Siellä on todettu eteläisimmät riekkopesinnät, ja se on vedenlaadun kannalta merkittävä säilynyt ala Pirkanmaan pohjoisosissa.

Snowchange

4/19/2021

Hogan Lovells julkaisi laajan podcast-sarjan

Hogan Lovells, yksi ennallistamisohjelman tukijoista, on julkaissut laadukkaan sarjan podcast-kuunnelmia. Ne on kuultavissa allaolevasta linkistä.

Linkki:

https://www.hoganlovells.com/en/responsible-business/strategic-themes-and-partnerships/stories/rewilding-hogan-lovells

Arkisto