Snowchange Logo

Havukkakallio

Havukkakallio on esi/varhaishistoriallinen linnavuori. Se on Koitajoen valuma-alueen ainoa tunnettu linnoitus. Muinaismuistolaki suojaa kohdetta. Vuosien 2020-22 aikana ennallistamisohjelma LEADER-hankkeen avulla inventoi koko linnavuoren alan. Tähän kuuluu haastatteluiden ja perinnetiedon keräämistä, kirjallisuuskatsaus ja täysmittainen arkeologinen selvitys.

Koitajoen valuma-alue on kultturisesti merkittävä.